VII SA/Wa 3097/18, Niedopuszczalność korzystania z tzw. klauzuli sumienia w przypadku obowiązku poddania się szczepieniom... - OpenLEX

VII SA/Wa 3097/18, Niedopuszczalność korzystania z tzw. klauzuli sumienia w przypadku obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2691898

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.