VII SA/Wa 253/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871043

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2013 r. VII SA/Wa 253/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Pindelska (spr.).

Sędziowie WSA: Mirosława Kowalska, Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2013 r. sprawy ze skargi H. C. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) listopada 2012 r. znak (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.