VII SA/Wa 2498/19, Uzasadnienie decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Kwalifikacja prawna rodzaju rzeczy uznawanej za zabytek.... - OpenLEX

VII SA/Wa 2498/19, Uzasadnienie decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Kwalifikacja prawna rodzaju rzeczy uznawanej za zabytek. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3037190

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.