VII SA/Wa 1549/20, Postępowanie o wpis do rejestru zabytków a postępowanie uzgodnieniowe w sprawie pozwolenia na budowę - Wyrok... - OpenLEX

VII SA/Wa 1549/20, Postępowanie o wpis do rejestru zabytków a postępowanie uzgodnieniowe w sprawie pozwolenia na budowę - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3230077

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.