VII SA/Wa 1129/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871070

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2013 r. VII SA/Wa 1129/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Groński.

Sędziowie WSA: Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.), Maria Tarnowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2013 r. sprawy ze skargi A.S. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) marca 2013 r. znak (...) w przedmiocie nakazu wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.