VII AGa 155/19, Stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów. Wysokość kary pieniężnej - Wyrok Sądu... - OpenLEX

VII AGa 155/19, Stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów. Wysokość kary pieniężnej - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3160244

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.