VII AGa 1350/18, Kwestia obowiązku zbadania pojazdu przez przedsiębiorcę pod względem wad prawnych rzeczy. - Wyrok Sądu... - OpenLEX

VII AGa 1350/18, Kwestia obowiązku zbadania pojazdu przez przedsiębiorcę pod względem wad prawnych rzeczy. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749052

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.