VI SA/Wa 623/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VI SA/Wa 623/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802181

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. VI SA/Wa 623/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska.

Sędziowie WSA: Pamela Kuraś-Dębecka, Andrzej Wieczorek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2017 r. sprawy ze skargi S. M. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie kary dyscyplinarnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.