VI SA/Wa 578/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3002619

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2018 r. VI SA/Wa 578/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sędziowie WSA: Sławomir Kozik (spr.), Asesor Joanna Kruszewska-Grońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2018 r. sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.