VI SA/Wa 348/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812128

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2016 r. VI SA/Wa 348/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.).

Sędziowie WSA: Jacek Fronczyk, Danuta Szydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2016 r. sprawy ze skargi R.S., G.S. i M.P. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.