Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897910

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 maja 2011 r.
VI SA/Wa 346/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Śledzik (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Frąckiewicz, Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2011 r. sprawy ze skargi A. L. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) listopada 2010 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.