VI SA/Wa 283/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871045

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2013 r. VI SA/Wa 283/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.).

Sędziowie: NSA Zdzisław Romanowski, WSA Danuta Szydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) grudnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.