VI SA/Wa 2692/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VI SA/Wa 2692/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2800669

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2017 r. VI SA/Wa 2692/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska.

Sędziowie WSA: Izabela Głowacka-Klimas, Jakub Linkowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2017 r. sprawy ze skargi R. C. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2016 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.