VI SA/Wa 2418/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3137452

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2019 r. VI SA/Wa 2418/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska.

Sędziowie WSA: Aneta Lemiesz, Ewa Frąckiewicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2019 r. sprawy ze skargi R. z/s w W. Austria na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia (...) października 2018 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: zarządzić odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.