VI SA/Wa 2402/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VI SA/Wa 2402/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2829579

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 r. VI SA/Wa 2402/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) podjąć z urzędu postępowanie zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 sierpnia 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 2402/14, z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 marca 2015 r., sygn. akt P 4/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.