Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891388

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2012 r.
VI SA/Wa 1032/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski.

Sędziowie WSA: Pamela Kuraś-Dębecka (spr.), Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi D. B. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia nr (...) przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach (...) czerwca 2011 r. z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.