VI ACa 1140/16, Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy. Szkoda w wypadku nienależytego wykonania zobowiązania. Warunki... - OpenLEX

VI ACa 1140/16, Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy. Szkoda w wypadku nienależytego wykonania zobowiązania. Warunki zasądzania przez sąd odpowiedniej sumy. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2574656

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.