Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2755240

Wyrok
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
z dnia 18 września 2019 r.
V W 2224/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Aleksandra Smyk.

w obecności oskarżyciela - nie stawił się, zawiadomiony wokandą.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie V Wydział Karny Sekcja ds. wykroczeń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2019 r. i 18 września 2019 r. sprawy R. K. (1) urodzonego dnia (...) roku w J. syna J. i S. z domu K. obwinionego o to, że

1) do 10 marca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o sus należnych składek za luty 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w następującej wysokości:

ubezpieczenia społeczne - 781,60 zł,

ubezpieczenia zdrowotne - 319,94 zł,

FP - 65,31 zł,

tj. o czyn z

- art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) w zw. z art. 32 i 98 ustawy o sus (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 98 ust. 1 pkt 1a w związku z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

2) do 10 kwietnia 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o sus należnych składek za marzec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w następującej wysokości:

ubezpieczenia społeczne - 781,60 zł,

ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł,

FP - 65,31 zł,

tj. o czyn z

- art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) w zw. z art. 32 i 98 ustawy o sus (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 98 ust. 1 pkt 1a w związku z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

3) do 10 maja 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o sus należnych składek za kwiecień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w następującej wysokości:

ubezpieczenia społeczne - 778,14 zł,

ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł,

FP - 65,31 zł,

tj. o czyn z

- art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) w zw. z art. 32 i 98 ustawy o sus (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 98 ust. 1 pkt 1a w związku z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

4) do 10 czerwca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o sus należnych składek za maj 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w następującej wysokości:

ubezpieczenia społeczne - 778,14 zł,

ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł,

FP - 65,31 zł,

tj. o czyn z

- art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) w zw. z art. 32 i 98 ustawy o sus (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 98 ust. 1 pkt 1a w związku z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

5) do 10 lipca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o sus należnych składek za czerwiec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w następującej wysokości:

ubezpieczenia społeczne - 778,14 zł,

ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł,

FP - 65,31 zł,

tj. o czyn z

- art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) w zw. z art. 32 i 98 ustawy o sus (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 98 ust. 1 pkt 1a w związku z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

6) do 10 sierpnia 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o sus należnych składek za lipiec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w następującej wysokości:

ubezpieczenia społeczne - 778,14 zł,

ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł,

FP - 65,31 zł,

tj. o czyn z

- art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) w zw. z art. 32 i 98 ustawy o sus (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 98 ust. 1 pkt 1a w związku z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

7) do 10 września 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o sus należnych składek za sierpień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w następującej wysokości:

ubezpieczenia społeczne - 778,14 zł,

ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł,

FP - 65,31 zł,

tj. o czyn z

- art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) w zw. z art. 32 i 98 ustawy o sus (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 98 ust. 1 pkt 1a w związku z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

8) do 10 października 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o sus należnych składek za wrzesień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w następującej wysokości:

ubezpieczenia społeczne - 778,14 zł,

ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł,

FP - 65,31 zł,

tj. o czyn z

- art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) w zw. z art. 32 i 98 ustawy o sus (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 98 ust. 1 pkt 1a w związku z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

9) do 10 listopada 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o sus należnych składek za październik 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w następującej wysokości:

ubezpieczenia społeczne - 778,14 zł,

ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł,

FP - 65,31 zł,

tj. o czyn z

- art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 193 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) w zw. z art. 32 i 98 ustawy o sus (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.),

- art. 98 ust. 1 pkt 1a w związku z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.).

I. Obwinionego R. K. (1) w ramach zarzucanych wnioskiem o ukaranie czynów uznaje za winnego tego, że:

1) do 10 marca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za luty 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 781,60 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

2) do 10 marca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za luty 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

3) do 10 kwietnia 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za marzec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 781,60 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

4) do 10 kwietnia 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za marzec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

5) do 10 maja 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za kwiecień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

6) do 10 maja 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za kwiecień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

7) do 10 czerwca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za maj 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

8) do 10 czerwca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za maj 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

9) do 10 lipca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za czerwiec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

10) do 10 lipca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za czerwiec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

11) do 10 sierpnia 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za lipiec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

12) do 10 sierpnia 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za lipiec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

13) do 10 września 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za sierpień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

14) do 10 września 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za sierpień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

15) do 10 października 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za wrzesień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

16) do 10 października 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za wrzesień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

17) do 10 listopada 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za październik 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

18) do 10 listopada 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za październik 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten kwalifikuje z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

zaś na podstawie art. 39 § 1 kw odstępuje od wymierzenia kary.

II. Zwalnia obwinionego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

(poprzednia sygn. akt XI W 513/19)

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

R. K. (1) prowadził działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W. Prowadząc działalność nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w przewidzianym przepisami terminie:

1) do 10 marca 2018 r. należnych za luty 2018 r. oraz do 10 kwietnia 2018 r. należnych za marzec 2018 r. w wysokości po 781,60 zł,

2) do 10 maja 2018 r. należnych za kwiecień 2018 r., do 10 czerwca 2018 r. należnych za maj 2018 r., do 10 lipca 2018 r. za czerwiec 2018 r., do 10 sierpnia 2018 r. należnych za lipiec 2018 r., do 10 września 2018 r. należnych za sierpień 2018 r., do 10 października 2018 r. należnych za wrzesień 2018 r., do 10 listopada 2018 r. należnych za październik 2018 r. w wysokości po 778,14 zł.

Ponadto R. K. (1) jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus w przewidzianym przepisami terminie: 1) do 10 marca 2018 r. należnych za luty 2018 r., do 10 kwietnia 2018 r. należnych za marzec 2018 r., do 10 maja 2018 r. należnych za kwiecień 2018 r., do 10 czerwca 2018 r. należnych za maj 2018 r., do 10 lipca 2018 r. za czerwiec 2018 r., do 10 sierpnia 2018 r. należnych za lipiec 2018 r., do 10 września 2018 r. należnych za sierpień 2018 r., do 10 października 2018 r. należnych za wrzesień 2018 r., do 10 listopada 2018 r. należnych za październik 2018 r. w wysokości po 65,31 zł.

Jednocześnie od dnia 14 października 2014 r. R. K. (1) posiadał ustalone prawo do renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy. W styczniu 2018 r. pobierał rentę w wysokości 1102 zł, zaś w grudniu 2018 r. w wysokości 1135,81 zł. W 2018 r. z prowadzonej działalności uzyskał dochód w wysokości 5834,08 zł, co oznaczało średni miesięczny dochód w kwocie 486,17 zł.

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie:

- wyjaśnień obwinionego R. K. (1) (k. 56-57),

- kopii legitymacji emeryta - rencisty (k. 44v, k. 53),

- oświadczeniu o majątku i dochodach (k. 54-55),

- wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (k. 62-67),

- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36L za rok 2018 (k. 69-74),

- pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. (k. 75),

- pisma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. (k. 77-78) oraz innych dowodów zawnioskowanych wnioskiem o ukaranie do przeprowadzenia na rozprawie.

Obwiniony R. K. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, jednakże przyznał się do nieuiszczania składek tak jak opisano w zarzutach. Wyjaśnił, iż zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w jego ocenie, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca ustalone prawo do renty nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ZUS, a jedynie z racji prowadzonej firmy podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu.

Wyjaśnił ponadto, że działalność gospodarczą prowadził od 1985 r. Nie uiszczał składek odkąd był na rencie. W kwestii składek na ubezpieczenie zdrowotne wyjaśnił, iż nie spełniał wymogu z art. 82 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. osiągał dochód znacznie niższy, niż ten określony w przepisach. Wyjaśnił także, że deklarację VAT do Urzędu Skarbowego przesyłał co miesiąc, zaś co do dochodu, jeśli miał jakieś należności, to płacił od razu, zaś rozliczenia prowadził roczne i składał je w określonym terminie do urzędu skarbowego.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom obwinionego, w których przyznał, iż nie dokonał on opłacenia składek na ubezpieczenie zgodnie z treścią zarzutów. W pozostałym zakresie nie zasługują one na uwzględnienie, albowiem nie znajdują potwierdzenia w obowiązującym stanie prawnym i są jedynie subiektywną analizą jego przepisów.

Na podstawie postępowania dowodowego przeprowadzonego w toku przewodu sądowego oraz po dokonaniu jego analizy wina obwinionego oraz okoliczności popełnienia zarzucanych mu wnioskiem o ukaranie czynów co do niedopełnienia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy nie budzą wątpliwości. Natomiast w odniesieniu do zarzucanego niedopełnienia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w ocenie sądu obwiniony w okresach wskazanych w zarzutach nie dopuścił się popełnienia tych czynów.

Bezspornym jest, że obwiniony od 1985 r. prowadził nieustannie działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ulicy (...) lok. 41 (k. 62-66). Poza jakąkolwiek wątpliwością pozostaje również to, że obwiniony od dnia 14 października 2014 r. otrzymywał rentę z tytułu niezdolności do pracy (k. 75). Z wyjaśnień obwinionego wynika, że w okresie, o którym mowa w zarzutach, nie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy z tytułu prowadzonej przez siebie działalności, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji zgromadzonej w sprawie przez ZUS. Kwestią podlegającą rozstrzygnięciu pozostawała jedynie interpretacja przepisów prawa regulujących obowiązek opłacania owych składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym posiadaniu przez obwinionego ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 9 ust. 5 ww. ustawy osoby, o których mowa w art. 6, niewymienione w ust. 4, 4a i 4c, mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Art. 6 ww. ustawy wśród osób, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym w ustępie 5 wymienia osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie zaś z przywołanym już art. 9 ust. 4c ww. ustawy osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. Przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 tejże ustawy uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, która to ustawa zastąpiła ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne. Uwzględniając fakt, że obwiniony był osobą posiadającą ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w myśl art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, to jest w oparciu o przepisu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, był on zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz Fundusz Pracy. Jak wynika z wydruku przeglądu danych - stany należności (k. 5) oraz deklaracji rozliczeniowych (k. 9-19) w okresie określonym zarzutami nie dopełnił tego obowiązku.

Obwinionemu R. K. (1) zarzucono również, iż w okresie określonym zarzutami nie zadośćuczynił obowiązkowi opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba prowadząca działalność pozarolniczą oraz zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy osoby pobierające emeryturę lub rentę, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Jednakże, zgodnie z ust. 8 pkt 1 tego artykułu składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c w przypadku gdy osoba ta uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury. W 2018 r. kwota najniższej emerytury wynosiła 1029,80 zł, a zatem 50% procent tej kwoty stanowiło 514,90 zł.

Mając na uwadze treść powyżej przytoczonych przepisów R. K. (1), w okresie objętym zarzutami, nie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, bowiem jego przychód miesięczny za rok 2018 wynosił 486,17 zł brutto (dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2018 wyniósł bowiem 5834,08 zł (k. 70), zaś podzielenie tejże kwoty przez 12 miesięcy daje kwotę 486,17 zł), a zatem nie przekraczał miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, o której mowa powyżej.

Tym samym sąd, uwzględniając poczynione w sprawie ustalenia, uznał R. K. (1) winnym tego, że:

1) do 10 marca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za luty 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 781,60 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

2) do 10 marca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za luty 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

3) do 10 kwietnia 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za marzec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 781,60 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

4) do 10 kwietnia 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za marzec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

5) do 10 maja 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za kwiecień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

6) do 10 maja 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za kwiecień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

7) do 10 czerwca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za maj 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

8) do 10 czerwca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za maj 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

9) do 10 lipca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za czerwiec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

10) do 10 lipca 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za czerwiec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

11) do 10 sierpnia 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za lipiec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

12) do 10 sierpnia 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za lipiec 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

13) do 10 września 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za sierpień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

14) do 10 września 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za sierpień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

15) do 10 października 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za wrzesień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

16) do 10 października 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za wrzesień 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

17) do 10 listopada 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za październik 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 778,14 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.),

18) do 10 listopada 2018 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą U. (...) z siedzibą w W. przy ul. (...), poczta W., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie dopełnił obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy wykazanych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwanej dalej ustawą o sus należnych składek za październik 2018 r. w przewidzianym przepisami terminie w wysokości 65,31 zł i czyn ten zakwalifikował z art. 98 ust. 3 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 j.t.).

Przy wymiarze kary sąd miał na uwadze charakter i okoliczności czynów, w tym błędną interpretację przepisów prawnych przekazaną obwinionemu przez osoby zajmujące się księgowymi rozliczeniami jego działalności, a co za tym idzie niewiedzę obwinionego w zakresie obowiązujących przepisów, co prawda nieusprawiedliwioną, lecz nie będącą zaniechaniem lub niedbalstwem. Sąd miał także na uwadze sytuację majątkową, zdrowotną i osobistą obwinionego oraz jego możliwości zarobkowania - obwiniony otrzymuje obecnie rentę z tytułu niezdolności do pracy w kwocie 848,60 zł (dokonywane są potrącenia z uwagi na zadłużenia), prowadzi w dalszym ciągu działalność gospodarczą i osiąga z tego tytułu dochody w wysokości od 50 zł do 100 zł miesięcznie, ma amputowane lewe podudzie, w związku z czym ma problemy z poruszaniem się (porusza się o dwóch kulach). Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 39 § 1 k.p.w. odstąpiono od wymierzenia kary.

Mając zaś na uwadze przedstawioną powyżej sytuację materialną, zdrowotną oraz wysokość dochodów obwinionego, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 121 § 1 k.p.w., zwolniono go od zapłaty kosztów sądowych, uznając, iż ich uiszczenie byłoby dla obwinionego zbyt uciążliwe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.