Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2878065

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 lutego 2012 r.
V SAB/Wa 25/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Bożek.

Sędziowie WSA: Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.), Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2012 r. sprawy ze skargi K. A. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.