V SA/Wa 980/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3135470

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2019 r. V SA/Wa 980/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Tomczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T-E. sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier hazardowych na automatach bez koncesji, zezwolenia lub dokonania wymaganego zgłoszenia postanawia: odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.