V SA/Wa 577/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3135244

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r. V SA/Wa 577/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z (...) stycznia 2019 r. znak (...) w sprawie ze skargi P. A. na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) stycznia 2019 r. znak (...) w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z (...) stycznia 2019 r. znak (...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.