V SA/Wa 474/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001510

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2018 r. V SA/Wa 474/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sędziowie WSA: Irena Jakubiec-Kudiura, Bożena Zwolenik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2018 r. sprawy ze skargi R. w R. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z dnia (...) stycznia 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.