V SA/Wa 4377/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807018

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2016 r. V SA/Wa 4377/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kania.

Sędziowie WSA: Michał Sowiński (spr.), Bożena Zwolenik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2016 r. sprawy ze skargi G. T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia (...) maja 2011 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry na automacie poza kasynem gry; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.