V SA/Wa 297/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3142934

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 r. V SA/Wa 297/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Stopczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. O. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania do zwrotu postanawia: odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.