V SA/Wa 2787/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

V SA/Wa 2787/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802113

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2017 r. V SA/Wa 2787/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Tomczak (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Mydłowska, Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2017 r. sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w (...)) z dnia (...) września 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.