V SA/Wa 2627/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807606

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. V SA/Wa 2627/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński.

Sędziowie WSA: Barbara Mleczko-Jabłońska (spr.), Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2016 r. sprawy ze skargi E. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.