V SA/Wa 211/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2803413

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2017 r. V SA/Wa 211/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków.

Sędziowie WSA: Mirosława Pindelska, Arkadiusz Tomczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2017 r. sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...)) z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z kary pieniężnej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.