V SA/Wa 2024/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3137353

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2019 r. V SA/Wa 2024/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu od postanowienia starszego referendarza sądowego z dnia 21 marca 2019 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej postanawia: - utrzymać w mocy postanowienie starszego referendarza sądowego z dnia 21 marca 2019 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.