V SA/Wa 1900/19, Wymóg uzasadnienia decyzji odmawiającej umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. -... - OpenLEX

V SA/Wa 1900/19, Wymóg uzasadnienia decyzji odmawiającej umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3091283

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.