V SA/Wa 1711/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

V SA/Wa 1711/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2806986

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2016 r. V SA/Wa 1711/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Krajewska.

Sędziowie WSA: Mirosława Pindelska, Sławomir Kozik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 2 lutego 2016 r. sprawy ze skargi F. Sp. z o.o. z siedzibą w J. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia... listopada 2013 r. nr... w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej urządzającemu gry na automatach poza kasynem gry oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.