V SA/Wa 1633/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

V SA/Wa 1633/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796551

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2017 r. V SA/Wa 1633/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Pindelska.

Sędziowie WSA: Jadwiga Smołucha, Tomasz Zawiślak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2017 r. sprawy ze skargi S. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie) z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wypłaty odsetek od zwracanych należności celnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.