V SA/Wa 1407/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3133739

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2019 r. V SA/Wa 1407/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.).

Sędziowie WSA: Krystyna Madalińska-Urbaniak, Bożena Zwolenik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2019 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) czerwca 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.