V SA/Wa 1083/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3004862

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2018 r. V SA/Wa 1083/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Konrad Łukaszewicz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi L. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia... kwietnia 2018 r. Nr... w przedmiocie kary pieniężnej za posiadanie niezarejestrowanych automatów do gier postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.