Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2642412

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
V KK 91/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Barbara Skoczkowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu bez udziału stron po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie F. C., skazanego z art. 190 § 1 k.k. wniosku obrońcy skazanego o wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia na podstawie art. 532 § 1 k.p.k. postanowił:

nie uwzględnić wniosku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.