Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509712

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 14 czerwca 2018 r.
V KK 51/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jarosław Matras.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie A.L. skazanej z art. 56 § 2 k.k.s. i inne po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. bez udziału stron, wniosku skazanej o wyznaczenie obrońcy z urzędu w postępowaniu kasacyjnym na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 i 4 k.p.k. a contrario oraz art. 78 § 1 k.p.k. a contrario w zw. z art. 518 k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k.

Postanowił: wniosku nie uwzględnić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.