V KK 441/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585209

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2018 r. V KK 441/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Barbara Skoczkowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie J. J. skazanego z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018 r. wniosku obrońcy skazanego o wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia na podstawie art. 532 § 1 k.p.k. postanowił:

nie uwzględnić wniosku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.