V KK 378/18, Osoby mogące skorzystać z dobrodziejstwa przewidzianego w art. 60 k.k. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za czyn określony w art. 239 § 1 k.k. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: KZS 2019/2/9

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2018 r. V KK 378/18 Osoby mogące skorzystać z dobrodziejstwa przewidzianego w art. 60 k.k. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za czyn określony w art. 239 § 1 k.k.

Dokument posiada tylko metrykę.