Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509707

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 7 czerwca 2018 r.
V KK 376/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Gradzik.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie skazanego J.L. w przedmiocie wniosku pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego S.Ł. o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym

Postanowił:

zasądzić od skazanego J.L. na rzecz oskarżyciela posiłkowego S.Ł. kwotę 2.400 (dwa tysiące czterysta) zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przez ustanowionego pełnomocnika.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.