V KK 288/20, Nieorzeczenie jednego z obowiązków wymienionych w art. 72 § 1 k.k. w sytuacji wymierzenia skazanemu kary... - OpenLEX

V KK 288/20, Nieorzeczenie jednego z obowiązków wymienionych w art. 72 § 1 k.k. w sytuacji wymierzenia skazanemu kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3093361

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.