Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619163

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 23 stycznia 2019 r.
V KK 18/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jarosław Matras.

Sędziowie SN: Małgorzata Gierszon (spr.), Andrzej Siuchniński.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Roberta Tarsalewskiego.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie M. B. skazanego z art. 200 § 1 k.k., art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 200 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 23 stycznia 2019 r., kasacji wniesionych przez obrońców od wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt XVII Ka (...) zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w P. z dnia 21 listopada 2016 r., sygn. akt III K (...), oddala kasacje jako oczywiście bezzasadne, obciążając skazanego kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.