V CSKP 47/21, Uposażenie jednej lub więcej osób do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Funkcja art. 808 § 3 k.c. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3231813

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.