V CSKP 47/21, Uposażenie jednej lub więcej osób do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Funkcja... - OpenLEX

V CSKP 47/21, Uposażenie jednej lub więcej osób do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Funkcja art. 808 § 3 k.c. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3231813

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.