V CSK 575/16, Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej dla zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2375943

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.