Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573022

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 31 października 2018 r.
V CSK 517/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Paweł Grzegorczyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "T." S.A. w K. przy uczestnictwie Zarządcy masy sanacyjnej "G." Spółki Jawnej w restrukturyzacji w G. o stwierdzenie zasiedzenia, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 października 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Okręgowego w L. z dnia 2 listopada 2017 r., sygn. akt II Ca (...),

1. zawiesza postępowanie;

2. podejmuje postępowanie z udziałem Zarządcy masy sanacyjnej "G. Spółki jawnej w restrukturyzacji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.