Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2633097

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 4 marca 2019 r.
V CSK 442/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa T. S. przeciwko Gminie i Miastu J. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 4 marca 2019 r. wniosku pełnomocnika powoda na złożenie pisma przygotowawczego, zezwala pełnomocnikowi powoda na złożenie pisma procesowego z dnia 25 lutego 2019 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.