V CSK 362/20, Wykazanie występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, jako przesłanki przyjęcia skargi kasacyjnej do... - OpenLEX

V CSK 362/20, Wykazanie występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, jako przesłanki przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Wykazanie istnienia potrzeby wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, jako przesłanki przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Interes prawny w ustaleniu istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Oczywista zasadność skargi kasacyjnej - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3270846

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.