Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2618020

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 7 lutego 2019 r.
V CSK 331/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Karol Weitz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku K. S. i M. T. przy uczestnictwie L. T. o wpis w księdze wieczystej nr (...),

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 7 lutego 2019 r.,

na skutek skargi kasacyjnej wnioskodawców od postanowienia Sądu Okręgowego w J. z dnia 20 marca 2018 r., sygn. akt II Ca (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.