V CSK 260/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3068755

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2020 r. V CSK 260/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Małgorzata Manowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa P.S.A. z siedzibą w (...) przeciwko J. S. o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 września 2020 r.,

na skutek skargi kasacyjnej pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego we (...) z dnia 15 lipca 2019 r., sygn. akt (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.