V CSK 245/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2628002

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2018 r. V CSK 245/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Strzelczyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa K. J. przeciwko A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. i Syndykowi Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w W. o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 5 grudnia 2018 r., na skutek skarg kasacyjnych obu pozwanych od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 7 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa (...),

przyjmuje skargi kasacyjne do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.