V CSK 221/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3092583

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2020 r. V CSK 221/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Kamil Zaradkiewicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa H. J. przeciwko R. Sp. z o.o. w B. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 listopada 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 30 grudnia 2019 r., sygn. akt I ACa (...),

Dnia 30 listopada 2020 r. przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.