V CSK 18/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3051704

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2020 r. V CSK 18/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Roman Trzaskowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku E.G. przy uczestnictwie "P." S.A. z siedzibą w K. o ustanowienie służebności przesyłu,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 26 sierpnia 2020 r.,

prostuje oczywistą omyłkę pisarską w komparycji postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 sierpnia 2020 r. sygn. V CSK 18/20 w ten sposób, że zmienia datę "17 sierpnia" na datę "18 sierpnia".

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.